Compromís

Labco Noûs, Laboratori Internacional d'Anàlisis Clíniques Especials, està fermament compromès amb la salut, fent del seu coneixement i recursos un mitjà al servei de la millora contínua de la capacitat i qualitat diagnòstica aplicada al tractament individualitzat del pacient.

Labco Noûs disposa d'un equip humà de referència per la seva qualificació tècnica, mèdica i científica, amb una marcada vocació individual i col·lectiva de servei als pacients dels nostres Laboratoris Client.

Labco Noûs promou en nom propi  i en col·laboració dels seus Laboratoris Client la innovació i millora contínua en la pràctica diagnòstica, participa de fòrums sectorials per compartir coneixement expert, i recolza la divulgació d'informació rellevant per a la comunitat diagnòstica.

Labco Noûs actua amb el reconeixement de les Autoritats competents a cada país i coopera en el desenvolupament de les millors pràctiques diagnòstiques i sanitàries reconegudes pels Sistemes públics i privats de Salut.

Unidad de Diagnóstico Genético
Brochure
Queremos asegurarnos de que disfrute navegando por nuestro sitio web y tenga una experiencia grata. Por lo tanto, este sitio web pone « cookies » en su ordenador para recabar información sobre el uso que hace de él. Haga clic en el botón « Aceptar » para indicar que está de acuerdo con el uso de cookies en este sitio web.

Consulte nuestra Declaración de Privacidad de los Datos y nuestra Política de Cookies para obtener más información al respecto.
Política de Cookies
Aceptar